Про заклад

Про заклад

 

Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад смт Вороновиці (ясла-садок) Вороновицької селищної ради ОТГ розпочав функціонування у 1944 році (73 роки) . Сьогодні – це сучасний заклад освіти  пріоритетними завданнями діяльності якого є :

  • Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
  • Забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
  • Надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;
  • Взаємодія з громадськими організаціями, з метою сприяння всебічного розвитку дітей; покращення інноваційного компетентності педагогів

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом), Державною базовою програмою як основною та додатковими, рекомендованими Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 6
ясельні 1
дошкільні 5
3. Режим роботи груп:  
9 годин 4
10,5 годин 2
4. Кількість вихованців 141
5. Кільксть працівників усього 35
педагогічний персонал 14
обслуговуючий персонал 21

 

Заклад працює за Базовим компонентом,

  • Програмою «Дитина»-нова редакція 2015 року
  • авторською програмою комплексного розвитку еколого-природничого світогляду дошкільників шляхом предметно-практичної діяльності Г. Баластрік,
  • парціальними  програмами :

«Радість  творчості», програма художньо-естетичного розвитку,  дітей раннього та дошкільного віку;

«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі;

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років;

«Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього дошкільного віку;

«Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу), програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетикою-оздоровчою системою

 

 

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) Вороновицької селищної ради

Власність – комунальна.

Контакти дошкільного навчального закладу 23252, Вінницька область, Вінницький район, смтВороновиця, вул. Гагаріна, 29

т. 58-76-53 Е-mail: dnzromaschka@gmail.com

Тип дошкільного навчального закладу Загального розвитку

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника Дажура Оксана Віталіївна
Рік побудови 1978
Проектна потужність   141 місць
Мовний режим Мова навчання та спілкування з дітьми українська
Режим роботи дошкільного навчального закладу 9 – 10, 5 годинним перебуванням

Початок роботи – 7.30год.,

кінець роботи – 18.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

6 груп

141 вихованців

Кількість груп для дітей раннього 1 група для дітей раннього віку

5 груп дошкільного віку

Спеціальні групи Відсутні
Санаторні групи Відсутні
Додаткові освітні послуги Відсутні
Робота гуртків, секцій Гурток з хореографії  – 1 група

Логопедичний гурток «Від звука до букви»

 

 

Пріоритетні напрямкиі роботи дошкільного навчального закладу:

-Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

-Забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

-Надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

-покращення інноваційної компетентності педагогів

 

Склад вихованців

У цьому році навчальний заклад відвідувало 141 дитина, в тому числі дітей раннього віку 40, дошкільного віку 101. Групи комплектуються переважно у червні-серпні. Зросла наповнюваність груп дітей раннього віку по 20-21 дитині, в дошкільних групах по 24-28 дітей. Також 59 дітей зареєстровані у черзі до нашого закладу освіти.

Кадрове забезпечення

На даний час колектив ДНЗ складається з 35 осіб, з них – 13 педагогічних працівників,  1 медичний працівник та 22 осіб обслуговуючого персоналу.

Протягом 2019-2020 н.р. в закладі працювало 14 педагогів, з них: в.о.директора, вихователь-методист, 2 музичні керівники, 9 вихователів, 1 інструктор з фізкультури, 1 хореограф.

Аналіз вікового, кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про те, що в закладі працює переважно досвідчений, творчий колектив, який постійно розвивається та професійно вдосконалюється: 2 педагогів здобули вищу освіту,  6 педагогів продовжують навчання.

Аналіз статистичних даних педагогічних працівників закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів, роботи з молодими спеціалістами та підвищення результативності самоосвіти.

 

Аналіз захворювання дітей проводиться щоквартально.

У навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу по групах представлено у таблиці:

Моніторинг відвідування дітьми Вороновицького ДНЗ «Ромашка»

 за 2019 – 2020 навчальний рік

Група Кількістьсть

дітоднів

Сер. відвідування за місяць Сер. відвідування за день Відвідування

(%)

Захворюваність (%)
І молодша №1 1419 158 8 43,6 1,5
І молодша №2 1960 218 11 45,6 6,2
ІІ молодша 2669 296 14 48,5 3,8
Середня 2794 310 15 53,2 1,12
Старша №1 3131 348 17 59,4 1,5
Старша №2 2835 315 15 51 3,3