Структура навчального року

Організація освітнього процесу у  КЗ ЗДО «Ромашка» здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” ( 2628-14 ) і спрямована на реалізацію основних завдань закладу дошкільної освіти.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 N 305 ( 305-2003-п ), навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу і затверджується його керівником.

2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року святом – День знань і закінчується 31 травня 2021 року.

З 1 червня по 31 серпня 2020 року період літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

Зміст діяльності закладу дошкільної освіти на літній період є складовою річного плану роботи. Він розробляється перед початком нового навчального року у контексті ключових завдань діяльності закладу дошкільної освіти, а наприкінці року (не пізніше травня) корегується, додатково заслуховується і затверджується на засіданні педагогічної ради та територіальною санітарно-епідеміологічною службою.