Дистанційна освіта

У звязку із введенням у 2022 році військового стану на території України, КЗ «ЗДО «Ромашка» ВСР перейшов на дистанційну форму роботи. Дана форма навчання організовувується згідно таких нормативних документів:

 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Лист МОН від 27.08.2022 №1/8504 – 22
 • Лист МОН від 02.04.2022 №1/3845 – 22
 • Базовий компонент та методичні рекомендації до нього
 • Постанова КМУ № 530 від 10.04.2019
 • Лист ДСНС №03 – 1870/162 – 2 від 14.06.2022

У процесі організації освітньої діяльності в дистанційному форматі особлива увага повина звертатися на такі аспекти:

 • – організація навчання педагогічних працівників щодо дистанційної роботи з дітьми та надання їм методичної підтримки;
 • – забезпечення педагогів необхідним обладнанням та доступом до інтернету;
 • – організація психолого-педагогічної підтримки та супровід усіх учасників освітнього процесу;
 • – систематичність організації освітнього процесу з дітьми раннього та дошкільного віку.

                          Заняття з дітьми усіх вікових груп мають проводитися в сенхроному і асенхроному режимі. Синхронне навчання – це процес, коли відбувається онлайн-заняття, а асинхронне – коли вихователь записує відеозаняття або записує, наприклад, мотиваційне відео і передає його батькам для самостійного опрацювання дітьми. Якщо дитина не може самостійно опрацювати наданий матеріал, то батьки опрацьовують його разом із дитиною. Освітню роботу з дітьми необхідно здійснювати систематично. Дистанційне навчання доцільно проводити через інтерактивні навчальні матеріали, через соціальні мережі, через освітні платформи, електронні сервіси та додатки тощо.

                 Особливого значення для психологічного розвантаження малюків набувають зустрічі в режимі реального часу за допомогою гаджетів. Такі зустрічі у відділеннях проводяться  2 рази на тиждень у групах передшкільного віку, а саме: з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку– не більше 10 хвилин, з дітьми старшого дошкільного віку – до 15 хвилин.

Графік  занятть в режимі он-лайн конференції:

Назва відділення Дні тижня
Понеділок Вівторок Середа Четвер П*ятниця
Відділення «Ромашка» смт Вороновиця Усі вікові групи Усі вікові групи
Відділення «Веселка» смт Вороновиця Усі вікові групи Усі вікові групи
Відділення «Мальва»         с. Михайлівка Усі вікові групи Усі вікові групи
Відділення «Пролісок»     с. Гуменне Старша і молодша групи Молодша група Старша група
Відділення «Ялинка»        с. Тростянець Усі вікові групи Усі вікові групи
Відділення «Колосочок»        с. Довгополівка Усі вікові групи Усі вікові групи
Відділення «Малятко»        с. Воловодівка Усі вікові групи Усі вікові групи

 

Найзручнішим для проведення занять у форматі відеоконференцій є платформа Meet. Програма відмінно підходить для індивідуальних і групових занять, в неї можна заходити як з комп’ютера, так і з планшета з телефоном. До відеоконференції може підключитися будь-хто, що має посилання, або ідентифікатор конференції. Захід можна запланувати заздалегідь, а також зробити повторюване посилання, тобто для постійного заняття в певний час можна зробити одне і те ж посилання для входу. Переваги:

 • Відмінний зв’язок.
 • Відео та аудіо зв’язок з кожним учасником.
 • У Організатора є можливість вимикати і включати мікрофон, а також вимикати відео і запитувати включення відео у всіх учасників.
 • Можна увійти в конференцію як учасник з правами тільки для перегляду.
 • Можна ділитися екраном вже зі звуком.
 • Демонстрацію екрану можна поставити на паузу.
 • Більш того, можна ділитись не всім екраном, а тільки окремими додатками, наприклад, включити демонстрацію браузера.
 • В налаштуваннях можна надати всім учасникам можливість ділитися екраном, або включити обмеження, щоб робити це міг тільки організатор.

Для проведення занять в асенхроному режимі найзручнішими є Viber та Facebook групи. В них можна розміщати матеріали, відео запеси занять, а також спілкуватися з батьками.

    Для дієвої організації дистанційного навчання пропонуємо наступний алгоритм:

 1. Сплануйте роботу. Для цього визначте навчальний кінцевий результат, якого хочете отримати від малюків. Поставте собі три запитання: Чому я хочу навчити дітей? Яким чином вони досягнуть бажаних результатів? Яким чином я зможу допомогти їм досягнути бажаних результатів?
 2. Створіть навчальні матеріали. Організувати навчальну діяльність вихованців дистанційно – це надати допомогу самостійно розібратися із тим, чого вони не знають і не вміють. Для цього у малюка повинні бути навчальні матеріали та завдання, посильні для його вікової групи. До навчальних матеріалів додавайте інструкції з використання, зазначайте час на виконання, рекомендації та підказки. Також, на допомогу батькам можна розміщувати мультимедійні матеріали – презентації, відеоролики, посилання, які допоможуть у вивченні зазначеної теми. Необхідно надати батькам перелік інтернет-джерел, які сприятимуть легшому засвоєнню матеріалу.
 3. Враховуйте, що не всі вихованці однаково активно можуть бути залучені до освітньої діяльності.Потрібен індивідуальний підхід, це спрощує етап підготовки завдань й дозволяє розкрити творчий потенціал малюків.
 4. Продумайте отримання зворотнього зв’язку.Для отримання зворотнього зв’язку радимо використовувати онлайн-сервіси, наприклад освітню платформу Viber.

Говоримо мовою online – освіти

Архівний запис — відеозапис пройдешнього вебінару. Його можна додати на сайт, розіслати колегам та учасникам, які не змогли відвідати захід, а також вигідно використати з маркетинговою метою, Це чудовий спосіб поділитися корисним контентом та надати людям можливість проглядати й вивчати його в зручний час.

Блог — особистий сайт, доступний для суспільного перегляду. Він містить регулярно оновлювані записи, етапі, чек-лісти, інфографіки, зображення, мультимедіа тощо.

Вебінар («веб» і «семінар») — онлайн-семінар, доповідь, презентація, лекція на певну тему, організована за допомогою вебтехнологій у режимі прямої трансляції. Вебінару властива головна ознака практикуму — інтерактивність. Під час вебінару лектор і слухачі мають можливість спілкуватись у чаті,

Відеоконференцзв’язок — це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох чи більше віддалених абонентів. Вони можуть обмінюватися аудіо- та відеоінформацією в реальному часі.

Відеоконференція — інформаційна технологія, яка дає змогу організовувати спілкування між групою віддалених користувачів з передачею живого зображення та звуку. Учасники відеоконференції можуть обмінюватися даними та спільно їх обробляти в реальному часі.

Відеолекція — це скорочений запис лекції, який доповнюють схемами, таблицями, фотографіями та відеофрагментами, що ілюструють матеріал лекції. Саме такі лекції — основа онлайн-курсів. Відеолекції також ефективні в дистанційному та заочному навчанні як спосіб повторення вивченого матеріалу,

Віртуальна консультація — онлайн-допомога. Найчастіше використовують користувачі курсів, щоб уточнити самостійно отримані знання завдяки віртуальному спілкуванню з викладачами.

Віртуальне тьюторство — онлайн-наставництво. Використовують, щоб скорегувати й закріпити самостійно отримані знання, а також для напрацювань навичок групової діяльності й обміну досвідом з іншими учасниками навчання, Тьютор консультує слухачів та підтримує їх зацікавленість у навчанні впродовж всього курсу; організовує роботу в інтернет-конференції групи; здійснює інтерактивний зворотний зв’язок щодо виконаних практичних завдань тощо.

Віртуальний клас — програмний продукт, що дає змогу провести групові навчальні заняття, ділові наради чи маркетингові заходи у віртуальній аудиторії. Спілкування у віртуальному класі відбувається через текстовий, голосовий і відеочат, демонстрацію текстових чи зображувальних матеріалів, спільне малювання та письмо на білій дошці.

Гейміфікація (ігрофікація) — використання ігрових прийомів у освіті. Принципи, які роблять ігри захопливими, переносять у навчання. Воно складається з досягнення невеликих і         зрозумілих цілей. За це користувачі отримують винагороду. Також діє принцип миттєвого зворотного зв’язку: студент відчуває свій прогрес, і це його мотивує.

Електронне портфоліо — колекція праць і досягнень певної людини, доступні онлайн для спільного доступу. Дає змогу продемонструвати індивідуальні досягнення чи прогрес за певний період часу, відобразити рівень отриманих знань, умінь і навичок.

Інтернет-конференція — формат наукових і науково-практичних конференцій, який дає змогу швидко знайомитися з дослідженнями та сучасними практиками в освіті. Доповіді та тези розміщують на спеціальному сайті, доступ до якого мають попередньо зареєстровані учасники. Інтернет-конференція передбачає обмін думками: учасники коментують доповіді та спілкуються як між собою, так і з доповідачами.

Інфографіка — візуальний спосіб подання інформації, даних і знань. Інфографіка дає змогу організувати складні процеси й великі обсяги даних. Цей інструмент задіює зорову й асоціативну пам’ять. За його допомогою можна розповісти історію без жодного слова,

Контент навчання — зміст курсу чи вебінару. Призначений для безпосереднього сприймання слухачем із метою навчання чи орієнтації в навчальному процесі.

Модуль навчання — частина освітньої програми чи навчальної дисципліни, Має логічну завершеність щодо встановленої мети та результатів навчання.

Освітня платформа — онлайн-сервіс, де можна зберігати навчальні матеріали, обмінюватися інформацією, виконувати та здавати завдання.

Скринкаст — запис екрана спікера для аудиторії вебінару, відео- чи офлайн-лекції. Використовують лектори, коли покроково навчають користуватися програмами чи створювати вебсторінки. Так студенти бачать кожен клік чи налаштування. Відеозахват екрана оживлює освітній процес, тому що дає змогу наочно опрацювати типові труднощі,

Форум — онлайн-платформа для організації неформального спілкування учасників навчання та викладачів. Форум відбувається у форматі обговорення актуальних тем  і         питань.

Чат, чаттер (англ. chat — балакати) — засіб обміну повідомленнями по мережі в режимі реального часу. А також це програмне забезпечення, що дає змогу організувати таке спілкування.

online-освіта: переваги та користь

Як встигнути охопити нові тенденції, напрями, концепції, як вчасно опанувати інноваційні практики? Потік інформації, який отримують освітяни, перевищує можливості її опрацювати й водночас зумовлює потребу в безперервному професійному розвитку. Що робити? Не хвилюйтеся. Вивчати, запам’ятовувати й упроваджувати все одразу не потрібно. Це навіть шкідливо для вашого професійного розвитку. Ліпше зверніться до нової форми підвищення кваліфікації — онлайн-освіти.

Чому стає трендом

Освітня сфера швидко оновлюється: з’являються нові технології, форми роботи, виникають нові технічні засоби тощо. Якщо опановувати інновації за старою схемою один раз на п’ять років, то результат буде незначним. Тож потреба підвищувати кваліфікацію щорічно стала очевидною. Звісно, відвідувати багатотижневі курси з відривом від роботи не доцільно. Усі хочуть отримувати нову інформацію швидко. Час, який вони готові витратити на навчання, постійно скорочується.

Найбільшу популярність на сервісах безплатних онлайн-курсів мають лекції, які тривають протягом 6—20 хв. Це оптимальний час, коли слухач може максимально сконцентруватися на темі та засвоїти найкориснішу інформацію.

Нині ми маємо достатній вибір різноманітних дистанційних програм, тренінгів, курсів, лекторіїв, семінарів тощо. Можливість обрати не лише те, що потрібно, а й те, що цікаво, також популяризує онлайн-освіту. Тож обираймо курс до смаку та починаймо працювати.

Цифрове видавництво МСБК, яке більше 20 років видає професійні журнали для освітян, відкрило новий напрям — Вищу школу освітнього менеджменту (далі — ВШОМ). Це платформа для дистанційного онлайн-навчання, яка містить курси та навчальні програми для педагогічних працівників.

Швидкість появи нових знань та обміну інформацією надзвичайно висока. І тому отриманий у виші диплом не гарантує, що працівник буде успішним у професії та зростатиме у ній на базі отриманих знань. Відтак професійні курси для дорослих, після дипломна освіта стали популярними.

Які переваги

Одна з найпривабливіших переваг онлайн освіти — індивідуальна траєкторія навчання.  Вона дає змогу враховувати інтереси та потреби кожного слухача курсів. Він сам обирає оптимальний час і темп навчання, може повернутися до важливих тем, повторити потрібне, занотувати, скачати матеріали тощо. В онлайн-освіті приваблює те, що вивчати можна лише потрібну інформацію. Більшість дистанційних курсів мають опцію вступного тесту. Користувач проходить такий тест на початку навчання і за його результатами система пропонує індивідуальний план. Тож до вивчення будуть запропоновані лише ті теми, у яких користувач допустився помилки.

Безумовна перевага онлайн-курсів — цілодобовий та необмежений доступ до нормативно-правової бази й електронних підручників. Тому вам не потрібно додатково відшукувати інформацію в різних джерелах. Інформація систематизована та подається невеликими блоками, з якими зручно працювати.

Освітні програми ВШОМ недовготривалі — до30 годин. Відео лекції тривають не більше п’яти хвилин, а текстовий матеріал можна опрацювати за дві-три хвилини. Працювати з курсом ви маєте змогу протягом двох місяців, тож успіх гарантований.

Що ще? Ви значно економите час. На платформі онлайн-курсу виконувати завдання можна в зручний для себе час та в зручному для себе темпі з будь-якого пристрою з доступом до інтернету – телефону, планшета, ноутбука, стаціонарного комп’ютера. Можна не полишати робоче місце чи улюблений диван.

На що звернути увагу

Під час вибору звертайте увагу не лише на назву та яскраві слогани, а й на інші показники:

наявність не лише теоретичної інформації, а й практичних завдань, що стосуються конкретних аспектів професійно діяльності;

хто автори курсу і чи дійсно вони мають досвід роботи за напрямом курсу;

якість пропонованої інформації: матеріали, які подають автори курсу, мають бути унікальними й не дублювати загальновідомі факти;

актуальність інформації: зміст курсу має постійно оновлюватися, тож поцікавтеся, чи узгоджені матеріали зі змінами в законодавстві;

персональний профіль користувача має бути налаштований таким чином, щоб у кожного була змога простежити свій прогрес.

Це основні параметри, на які варто звернути увагу. Звісно, їх набагато більше і врахувати все в одній статті ми не в змозі. Тому ставтеся до вибору курсу критично, читайте відгуки та коментарі, порівнюйте схожі пропозиції тощо.

Освіта і саморозвиток — це добре. Проте, окрім користі, бажано отримати документ, який засвідчить ваш професійний розвиток. Тому перш ніж починати працювати з онлайн-курсом, поцікавтеся, що ви отримаєте наприкінці. Якщо курс якісний і сертифікований, приклади документів будуть розміщені на сайті курсу чи організації, яка його пропонує.

Усі освітні програми ВШОМ затверджені ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Тому сертифікат, який отримає випускник курсів, буде видано спільно Університетом менеджменту освіти та Цифровим видавництвом .

Онлайн-освіта, як і будь-яка інша форма роботи, потребує часу. Тому думка «я ще встигну» — оманлива. Якщо вона переважатиме, то існує висока ймовірність того, що доведеться в останні дні завершення навчання охоплювати все те, що відкладали на потім.

Як зробити онлайн-навчання приємним та цікавим

Обирайте онлайн-курс за темою, справді для вас цікавою та професійно необхідною.

Придумайте собі ритуал, що супроводжуватиме роботу. Наприклад:

придбайте гарний записник для нотаток/малюнків/ вражень;

виконуйте завдання в той самий час;

створіть робочу атмосферу — приберіть зайві предмети, закрийте непотрібні вкладення на комп’ютері;

підготуйте для себе маленькі приємні винагороди за кожну опрацьовану тему.

Виконуйте практичні та домашні завдання, запропоновані авторами курсів. Це вдосконалить ваші навички.

Влаштуйте змагання. Об’єднайтеся з колегами, складіть разом план роботи та позмагайтеся, хто краще і швидше його виконає.

Під час роботи з онлайн-курсом необхідний високий рівень самоорганізації, адже потрібно навчатися самостійно, мотивувати себе тощо. Тому від самого початку роботи з курсом розвивайте в себе навички тайм-менеджменту.

Щоб працювати з курсом було зручно, проаналізуйте, скільки часу ви готові навчатися протягом тижня. Це потрібно для того, щоб правильно обрати формат курсу:

відеокурси — запис послідовних відеоуроків. Якщо живете в режимі постійного дефіциту часу, то цей формат для вас. Робота з таким курсом дає змогу самостійно складати графік навчання, проте не передбачає зворотного зв’язку.

уроки в записі й домашні завдання з перевіркою — кожен наступний урок доступний тільки після того, як ви виконали і здали на перевірку домашнє завдання попереднього заняття. Такий формат підійде тільки тим, у кого достатньо часу не тільки на перегляд уроків і додаткових матеріалів, а й на домашні завдання;

уроки в записі, домашні завдання з перевіркою і вебінари декілька разів на тиждень — під час таких курсів ви не лише самостійно вивчаєте матеріал, а й берете участь у вебінарах, на яких отримуєте зворотний зв’язок, закриваєте прогалини у знаннях. Такий формат підійде вам, якщо впевнені, що не пропустите жодного заняття;

серія вебінарів з домашніми завданнями — під час вебінарів спікери приділяють більше часу запитанням учнів, іноді коректують план навчання. Такий формат підійде, якщо ви впевнені, що зможете відвідати всі або майже всі вебінари. І у вас буде вдосталь вільного часу для домашніх завдань.

Отже, професійний розвиток педагога залежить від нього самого. Он лайн-освіта пропонує широкий спектр напрямів. Знайти щось для себе не проблема, було б бажання. Тож змінюйте стереотипний формальний підхід до професійної самоосвіти і саморозвитку й реалізуйте тезу «навчання впродовж життя» завдяки перевагам, які надає он лайн -освіта.

З історії он лайн-освіти

Початком ери он лайн-освіти став 2011 рік. Тоді Стенфордський університет вперше запустив три масові відкриті он лайн-курси, один із яких зібрав аудиторію 160 000 слухачів.

Дехто порівнює он лайн-освіту з революцією Гутенберга, який близько 500 років тому створив друкарський верстат. Завдяки цьому відкриттю книжки стали дешевими й доступними для всіх, а знання почали поширюватися з блискавичною швидкістю. Вважають, що такий потужний потенціал впливу має і он лайн-освіта.

Першою платформою масових відкритих он лайн-курсів в Україні став громадський проект Prometheus, створений 2013 року. Зараз он лайн – освіта в Україні стрімко поширюється і кожен охочий має змогу обрати собі курс.

Брошура ” У разі надзвийної ситуації або війни”

NS-WAR